« DzA 13:13 Dzieje Apostolskie 13:14 DzA 13:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oni lepak przeszedszy od Pergi przyszli do Antyochijej Pisydiyskij. A wszedszy do szkoły wdzień sobotny, siedli.
2.WUJEK.1923Ale oni przeszedłszy Pergę, przyszli do Antyochii Pizydejskiéj: a wszedłszy do bóżnice w dzień sobotni, usiedli.
3.RAKOW.NTA oni przeszedszy z Pergi, przyszli do Antyochiey Pizydeyskiey, a wszedszy do zgromadzenia w dzień Szabatów, usiedli.
4.GDAŃSKA.1881A oni odszedłszy z Pergi, przyszli do Antyjochii Pisydejskiej, a wszedłszy do bóżnicy w dzień sobotni, usiedli.
5.GDAŃSKA.2017A oni opuścili Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, a w dzień szabatu weszli do synagogi i usiedli.
6.JACZEWSKIudali się do Antiochii Pizydyjskiej i tam w dzień sobotni, wszedłszy do synagogi, usiedli.
7.SZCZEPAŃSKIOni zaś wybrali się z Perge i dotarli aż do Antyochii pizydyjskiej, gdzie w dzień szabatu weszli do bóżnicy i usiedli.
8.DĄBR.WUL.1973A oni minąwszy Perge przybyli do Antiochii Pizydyjskiej i wszedłszy do synagogi w dzień szabatu, zasiedli.
9.DĄBR.GR.1961A oni minąwszy Perge dotarli do Antiochii Pizydyjskiej i wszedłszy do synagogi w dzień szabatu, zasiedli.
10.TYSIĄCL.WYD5Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli.
11.BRYTYJKAA oni z Perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. A w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli.
12.POZNAŃSKANastępnie opuścili Perge, przybli do Antiochii Pizydyjskiej, gdzie w dzień szabatu udali się do synagogi i usiedli.
13.WARSZ.PRASKAOni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej i tam – w pewien szabat – weszli do synagogi i usiedli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni, po wyjściu z Perge, przybyli do Antiochii Pizydyjskiej, w dniu szabatu weszli do bóżnicy i usiedli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOni natomiast wyruszyli z Perge i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. W dzień szabatu udali się do synagogi i usiedli.
16.TOR.NOWE.PRZ.Oni zatem, po przejściu przez Perge, przybyli do Antiochii Pizydyjskiej, i gdy weszli do synagogi w dzień sabatu, usiedli.