« DzA 13:17 Dzieje Apostolskie 13:18 DzA 13:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przez czas czterdzieści lat obyczaje ich znaszał w pustyni.
2.WUJEK.1923I przez czas czterdzieści lat znosił obyczaje ich na puszczy.
3.RAKOW.NTI około czterdzieści lat czasu, znaszał zwyczaje ich na puszczy.
4.GDAŃSKA.1881I przez czas czterdziestu lat znosił obyczaje ich na puszczy.
5.GDAŃSKA.2017Przez około czterdzieści lat znosił ich obyczaje na pustyni.
6.JACZEWSKIi przez lat czterydzieści opiekował się nimi na pustyni.
7.SZCZEPAŃSKIi przez lat około czterdzieści znosił ich postępowanie na pustyni.
8.DĄBR.WUL.1973i przez lat czterdzieści znosił obyczaje jego na pustyni.
9.DĄBR.GR.1961i przez około czterdzieści lat cierpliwie znosił ich sposób życia na pustyni.
10.TYSIĄCL.WYD5Niemal czterdzieści lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni.
11.BRYTYJKAI przez lat około czterdziestu cierpliwie znosił ich na pustyni;
12.POZNAŃSKAa przez czterdzieści lat »znosił ich cierpliwie na pustyni;
13.WARSZ.PRASKAPrzez blisko czterdzieści lat znosił ich występki na pustyni,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także znosił ich na pustkowiu przez około czterdziestoletni okres.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem, przez blisko czterdzieści lat, znosił ich cierpliwie na pustyni.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przez blisko czterdzieści lat znosił ich sposób życia na pustyni.