« DzA 13:18 Dzieje Apostolskie 13:19 DzA 13:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A zniszczywszy narodów siedm w ziemi Chanaańskiej, losem podzielił im ziemię ich.
2.WUJEK.1923A wygładziwszy siedm narodów w ziemi Chananejskiéj, losem im podzielił ziemię ich,
3.RAKOW.NTI wygładziwszy narodów siedm w ziemi Chananeyskiey, losem rozdał im ziemię ich.
4.GDAŃSKA.1881A wygładziwszy siedm narodów w ziemi Chananejskiej, losem rozdzielił między nie onę ziemię ich.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wytępił siedem narodów w ziemi Kanaan, rozdzielił przez losowanie między nich ich ziemię.
6.JACZEWSKISiedem narodów, w ziemi Chanaan zamieszkałych, na zagładę skazał, by nam ją oddać na własność.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy wygładził siedm szczepów w ziemi Kanaan, ziemię ich wydzielił im losem
8.DĄBR.WUL.1973I wytępiwszy siedem narodów w ziemi chananejskiej, losem pomiędzy nich ziemię ich rozdzielił,
9.DĄBR.GR.1961I wytępiwszy siedem narodów w ziemi chananejskiej, losem rozdzielił pomiędzy nich ziemię
10.TYSIĄCL.WYD5I wytępiwszy siedem szczepów w ziemi Kanaan, oddał im ziemię ich w dziedzictwo
11.BRYTYJKAI wytępił siedem narodów w ziemi kanaanejskiej, i dał im ziemię ich w dziedzictwo
12.POZNAŃSKAwyniszczył siedem szczepów w ziemi Kanaan«, a mniej więcej po czterystu pięćdziesięciu latach
13.WARSZ.PRASKAa potem, wyniszczywszy siedem szczepów kanaańskich, oddał ich ziemię ojcom naszym w dziedzictwo
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zniszczył siedem ludów w ziemi Kanaana, a tą ziemię zostawił jako ich dziedzictwo.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zaś wytępił z Kanaanu siedem narodów, dał im ich ziemię w dziedzictwo
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy zniszczył siedem narodów w ziemi Kanaan, rozdzielił im ich ziemię przez losowanie.