« DzA 13:29 Dzieje Apostolskie 13:30 DzA 13:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Bóg wskrzesił ji zmartwych.
2.WUJEK.1923Lecz Bóg wzbudził go od umarłych dnia trzeciego.
3.RAKOW.NTLecz Bóg wzbudził go od umarłych.
4.GDAŃSKA.1881Ale go Bóg wzbudził od umarłych.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Bóg wskrzesił go z martwych.
6.JACZEWSKIBóg go dnia trzeciego wskrzesił; przez wiele dni widywali go ci,
7.SZCZEPAŃSKIBóg zaś dnia trzeciego wskrzesił Go z martwych,
8.DĄBR.WUL.1973Bóg wszakże wskrzesił go z martwych dnia trzeciego, a on ukazywał się przez wiele dni tym,
9.DĄBR.GR.1961Bóg wszakże wskrzesił go z martwych, a on ukazywał się przez wiele dni tym,
10.TYSIĄCL.WYD5Ale Bóg wskrzesił Go z martwych,
11.BRYTYJKALecz Bóg wzbudził go z martwych;
12.POZNAŃSKAale Bóg wskrzesił Go z martwych.
13.WARSZ.PRASKALecz Bóg zmartwychwskrzesił Go. Ukazywał się później przez wiele dni tym,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Bóg wskrzesił go z martwych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAle Bóg wzbudził Go z martwych.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bóg jednak wzbudził Go z martwych.