« DzA 13:43 Dzieje Apostolskie 13:44 DzA 13:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A w przyszłą sobotę, mało nie wszytko miasto zebrało się słuchać słowa Bożego.
2.WUJEK.1923A w przyszły szabbat mało nie wszystko miasto zebrało się ku słuchaniu słowa Bożego.
3.RAKOW.NTA w przyszły Szabat niemal wszytko miasto zgromadziło się słuchać onej mowy Bożej.
4.GDAŃSKA.1881A w drugi sabat niemal wszystko miasto się zgromadziło na słuchanie słowa Bożego.
5.GDAŃSKA.2017A w następny szabat niemal całe miasto zebrało się, aby słuchać słowa Bożego.
6.JACZEWSKINastępnej soboty zebrało się prawie całe miasto, by słuchać słowa Bożego.
7.SZCZEPAŃSKIA w następny szabat prawie całe miasto zeszło się, by słuchać słowa Pańskiego.
8.DĄBR.WUL.1973A w następny szabat zebrało się prawie całe miasto dla słuchania słowa Bożego.
9.DĄBR.GR.1961A w następny szabat zebrało się prawie całe miasto dla słuchania słowa Bożego.
10.TYSIĄCL.WYD5W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego.
11.BRYTYJKAA w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego.
12.POZNAŃSKAW następny zaś szabat zebrało się już prawie całe miasto, aby słuchać słowa Bożego.
13.WARSZ.PRASKAW następny zaś szabat zebrało się już prawie całe miasto, żeby słuchać słowa Bożego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A następnego szabatu zebrało się prawie całe miasto, aby usłyszeć słowo Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW następny szabat prawie całe miasto zgromadziło się, aby słuchać Słowa Pana.
16.TOR.NOWE.PRZ.A w następny sabat niemal całe miasto zgromadziło się, aby usłyszeć Słowo Boga.