« DzA 13:51 Dzieje Apostolskie 13:52 DzA 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A uczniowie napełniali się radości i ducha świętego.
2.WUJEK.1923Uczniowie téż napełniali się wesela i Ducha Świętego.
3.RAKOW.NTA uczniowie byli napełnieni wesela i Ducha świętego.
4.GDAŃSKA.1881A uczniowie byli napełnieni radości i Ducha Świętego.
5.GDAŃSKA.2017Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego.
6.JACZEWSKIuczniowie zaś Pańscy pełni byli radości i Ducha świętego.
7.SZCZEPAŃSKIUczniowie zaś byli pełni otuchy i Ducha Świętego.
8.DĄBR.WUL.1973Uczniowie zaś napełniali się weselem i Duchem Świętym.
9.DĄBR.GR.1961Uczniowie zaś napełniali się weselem i Duchem Świętym.
10.TYSIĄCL.WYD5A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.
11.BRYTYJKAUczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego.
12.POZNAŃSKAa uczniowie pozostali pełni radości i Ducha Świętego.
13.WARSZ.PRASKAUczniowie zaś pełni byli radości i Ducha Świętego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz uczniowie Pana byli urzeczywistnieniem radości oraz Ducha Świętego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZostawili po sobie grono uczniów, pełnych radości i Ducha Świętego.
16.TOR.NOWE.PRZ.A uczniowie byli wypełniani radością i Duchem Świętym.