« DzA 13:7 Dzieje Apostolskie 13:8 DzA 13:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz stał przeciw nim Elimas czarnoksiężnik. Bo się tak wykłada imię jego, szukając odwrócić starostę od wiary.
2.WUJEK.1923Ale się im sprzeciwiał Elymas czarnoksiężnik; (albowiem się tak wykłada imię jego), starając się, jakoby odwrócił starostę od wiary.
3.RAKOW.NTLecz sprzeciwiał się im Elimas Czarnoksiężnik, (abowiem tak się wykłada imię jego), szukając jakoby odwrócić Starostę od wiary.
4.GDAŃSKA.1881Lecz się im sprzeciwił Elimas, on czarnoksiężnik, (albowiem się tak wykłada imię jego), starając się, jakoby starostę od wiary odwrócił:
5.GDAŃSKA.2017Lecz sprzeciwił się im Elimas, czarownik – tak bowiem tłumaczy się jego imię – usiłując odwieść prokonsula od wiary.
6.JACZEWSKIOn czarnoksiężnik Elimas, bo po arabsku tak się nazywał, opierał się temu, nie życząc sobie, aby prokonsul uwierzył w Pana.
7.SZCZEPAŃSKIAle sprzeciwiał się im Elymas tj. czarnoksiężnik - tak bowiem tłómaczą jego imię - i usiłował wielkorządcę odwieść od wiary.
8.DĄBR.WUL.1973Ale działał przeciwko nim Elymas, czarnoksiężnik (tak bowiem tłumaczy się imię jego), usiłując wielkorządcę odwieść od wiary.
9.DĄBR.GR.1961Ale wystąpił przeciwko nim Elymas, czarnoksiężnik (tak bowiem tłumaczy się imię jego), usiłując odwieść prokonsula od wiary.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz przeciwstawiał się im Elimas - mag (tak bowiem tłumaczy się jego imię), usiłując odwieść prokonsula od wiary.
11.BRYTYJKALecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary.
12.POZNAŃSKAPrzeciwstawił się im Elymas - mag - to bowiem oznacza jego imię, i usiłował odwieść prokonsula od wiary.
13.WARSZ.PRASKALecz czarnoksiężnik Elimas – tak brzmi imię owego pseudoproroka po grecku – począł stwarzać pewne trudności, usiłując wręcz odwieść prokonsula od wiary.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale przeciwstawił im się Elimas, mag (bo tak jest tłumaczone jego imię), pragnąc odwieźć prokonsula od wiary.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak mag Mędrzec, bo tak go też określano, zaczął podważać ich słowa, starając się odwieść prokonsula od wiary.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale przeciwstawiał się im Elymas, mag – tak bowiem jest tłumaczone jego imię – starając się odwrócić prokonsula od wiary.