« Rut 2:9 Księga Rut 2:10 Rut 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy ona padszy na ziemi na swe oblicze, pokłoniwszy się jemu rzekła: „Otkąd mnie to jest, iżem nalazła miłość przed twyma oczyma a raczysz mię znać gościną żonę?”
2.WUJEK.1923Która upadłszy na oblicze swe i pokłoniwszy się do ziemie, rzekła do niego: Zkądże to mnie, żem nalazła łaskę w oczu twoich, i raczysz mię znać, niewiastę cudzoziemkę?
3.GDAŃSKA.1881Tedy ona upadłszy na oblicze swoje, ukłoniwszy się aż do ziemi rzekła do niego: Skądżem znalazła łaskę w oczach twoich, iż mię znasz, gdyżem jest cudzoziemka?
4.GDAŃSKA.2017Wtedy upadła na twarz i pokłoniła się aż do ziemi, i powiedziała do niego: Dlaczego znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, choć jestem cudzoziemką?
5.CYLKOWRzuciła się tedy na oblicze swoje i pokłoniła się ku ziemi, i rzekła do niego: Zkądże uzyskałam łaskę w oczach twoich, abyś mnie uwzględnił, gdy przecie cudzoziemką jestem?
6.KRUSZYŃSKITedy upadłszy na twarz, pokłoniła mu się do ziemi i rzekła do niego: "Czemużto znalazłam łaskę w oczach twoich i zwracasz uwagę na mnie, wszak ja jestem obcą?"
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy [Rut] padła na twarz, oddając pokłon aż do ziemi, i zawołała: Dlaczego darzysz mnie życzliwością, tak iż mnie uznajesz, choć jestem obca?
8.BRYTYJKAWtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego: Skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka?
9.POZNAŃSKA[Rut] padła przed nim na twarz i pochyliła się aż do ziemi mówiąc: - Jakże znalazłam łaskę w oczach twoich, że troszczysz się o mnie, chociaż jestem cudzoziemką?
10.WARSZ.PRASKASkłoniła mu się nisko, a potem pochyliła się aż do ziemi i zapytała: A czemu to zawdzięczam twoją łaskawość? Dlaczegóż to tak się mną zająłeś, [widząc przecież], że jestem cudzoziemką?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc rzuciła się na swe oblicze, pokłoniła się ku ziemi i powiedziała do niego: Skąd uzyskałam łaskę w twoich oczach, byś mnie uwzględnił; bo przecież jestem cudzoziemką?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Rut upadła na twarz, pokłoniła się Boazowi aż do ziemi i powiedziała: Co sprawiło, że znalazłam łaskę w twoich oczach i że w ogóle zwracasz na mnie uwagę? Przecież ja jestem cudzoziemką.