« Rut 2:12 Księga Rut 2:13 Rut 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOna otpowie: „Nalazłam miłość przed twyma oczyma, panie moj, jenżeś mię ucieszył a mowiłeś ku siercu sługi twej, bo nie jestem rowna niżadnej z dziewek twych”.
2.WUJEK.1923Która zaś rzekła: Nalazłam łaskę w oczu twych, panie mój, któryś mię pocieszył, a mówiłeś do serca służebnice twéj, która nie jestem podobna jednéj z służebnic twoich.
3.GDAŃSKA.1881A ona rzekła: Znalazłam łaskę w oczach twoich, panie mój, gdyżeś mię pocieszył, a mówiłeś do serca służebnicy twojej, chociam ja nie jest, jako jedna z służebnic twoich.
4.GDAŃSKA.2017A ona odpowiedziała: Znalazłam łaskę w twoich oczach, mój panie. Pocieszyłeś mnie bowiem i mówiłeś do serca swej służącej, chociaż nie jestem równa żadnej z twoich służących.
5.CYLKOWI odpowiedziała: Obym znalazła łaskę w oczach twoich, panie mój! boś pocieszył mnie a przemówił do serca służebnicy swojej, jakkolwiek nawet którejbądź ze służebnic twoich nie dorównywam.
6.KRUSZYŃSKIOna zaś rzekła: "Obym znalazła łaskę w oczach twoich, panie mój! Tyś mnie bowiem pocieszył i przemówiłeś do serca służebnicy twej, a ja nie będę, jako jedna z twoich służebnic".
7.TYSIĄCL.WYD5Obyś darzył mnie życzliwością, panie mój - powiedziała - oto uspokoiłeś mnie i przemawiałeś z dobrocią do swej służebnicy, chociaż nie jestem nawet równa jednej z twoich służących.
8.BRYTYJKAA ona rzekła: Łaskawy jesteś dla mnie, panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z twoich służebnic.
9.POZNAŃSKAOna zaś rzekła: - Obym znalazła łaskę w oczach twoich, mój panie! Oto pocieszyłeś mnie i przemówiłeś do serca służebnicy twojej, chociaż nie mogę się równać z żadną ze sług twoich.
10.WARSZ.PRASKAA ona zawołała: Oh, jakże łaskawy jesteś dla mnie, panie! Prawdziwie mnie pocieszyłeś i przemówiłeś tak serdecznie do twojej służebnicy, mimo że nie jestem nawet jedną z twoich służebnic.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odpowiedziała: Obym znalazła łaskę w twoich oczach, mój panie, bowiem mnie pocieszyłeś oraz przemówiłeś do serca swojej służebnicy, chociaż nie dorównuję jakiejkolwiek z twoich służebnic.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA Rut na to: Widzę, że znalazłam łaskę w twoich oczach, mój panie. Pocieszyłeś mnie. Twoje słowa dotknęły mego serca, choć daleko mi do jednej z twych służących.