« Rut 2:17 Księga Rut 2:18 Rut 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Które niosąc wróciła się do miasta i okazała świekrze swojéj: i nadto wyjęła i dała jéj z ostatków pokarmu swego, którego się była najadła.
2.GDAŃSKA.1881A wziąwszy to, szła do miasta, i oglądała świekra jej to, co nazbierała; a wyjąwszy dała jej i to, co jej zostało, gdy się najadła.
3.GDAŃSKA.2017Następnie wzięła to i poszła do miasta, i jej teściowa zobaczyła to, co nazbierała. Wyjęła też i dała jej to, co pozostało jej z posiłku.
4.CYLKOWZabrawszy to tedy, przyszła do miasta i zobaczyła świekra jej to, co zebrała. Poczem wyjęła i oddała jej również resztę zachowaną po nasyceniu się swojem.
5.KRUSZYŃSKII wziąwszy, przybyła do miasta i widziała jej świekra, ile nazbierała. A wyjąwszy to, co pozostało z jej posiłku, dała jej.
6.TYSIĄCL.WYD5Wziąwszy go, poszła do miasta, i zobaczyła jej teściowa to, co zebrała. Wtedy Rut wyjęła i dała jej to, co pozostało jej z posiłku.
7.BRYTYJKANarzuciwszy to na siebie, poszła do miasta, a teściowa zobaczyła to, co nazbierała. Potem wyjęła jeszcze to, co pozostało jej z posiłku, i dała jej.
8.POZNAŃSKAPotem wzięła zboże, poszła do miasta i pokazała teściowej, ile uzbierała. Następnie wyjęła i dała jej to, co zostawiła z posiłku po zaspokojeniu głodu.
9.WARSZ.PRASKAZabrała ziarno ze sobą i przyniosła je do miasta. Wszystko to zobaczyła jej teściowa, której [Rut] nadto dała to, co zachowała z własnego posiłku.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc go zabrała oraz przyszła do miasta. Więc jej teściowa zobaczyła to, co zebrała. Zaś Ruth wyjęła i oddała jej również resztę, którą zachowała po swoim nasyceniu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZarzuciła sobie ziarno na plecy i ruszyła do miasta. Pokazała teściowej to, co zebrała. Dała jej też to, co odłożyła sobie na później w czasie posiłku.