« Rut 2:20 Księga Rut 2:21 Rut 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Ruth: To mi téż, pry, rozkazał, żebym się tak długo przyłączyła do żeńców jego, aż wszystko zboże pożną.
2.GDAŃSKA.1881Rzekła jej też Rut Moabitka: Nadto mi jeszcze mówił on mąż: Trzymaj się czeladzi mojej, póki nie pożną wszystkiego zboża mego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Rut Moabitka powiedziała: Ten człowiek powiedział jeszcze do mnie: Pozostań z moimi sługami, póki nie skończą całego mojego żniwa.
4.CYLKOWI rzekła Ruth, moabitka: Powiedział mi nawet: trzymaj się tylko moich ludzi, póki nie ukończą całego żniwa mojego.
5.KRUSZYŃSKII rzekła Rut Moabitka: "Również rzekł do mnie: Pozostań przy mojej służbie, dopóki nie zakończą mojego żniwa".
6.TYSIĄCL.WYD5I jeszcze powiedział mi - rzekła Rut Moabitka - przyłącz się do moich dziewcząt, dopóki nie skończą całego mojego żniwa.
7.BRYTYJKAI rzekła Rut Moabitka: Mąż ten powiedział jeszcze do mnie: Przyłącz się do moich służących aż do czasu zakończenia całego mojego żniwa.
8.POZNAŃSKARzekła znowu Rut Moabitka: - Powiedział jeszcze do mnie: "Przyłącz się do moich sług, póki nie skończą się u mnie żniwa".
9.WARSZ.PRASKANa to rzekła Moabitka Rut: On mi także powiedział, że mogę zostać z jego służącymi aż do końca żniw.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Moabitka Ruth powiedziała: Nawet mi rzekł: Tylko trzymaj się moich ludzi, dopóki nie ukończą całego mego żniwa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA Rut Moabitka na to: Boaz powiedział mi nawet: Trzymaj się moich sług aż do końca moich żniw.