« Rut 2:22 Księga Rut 2:23 Rut 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak przyłączyła się do dziewek Booz. I tak długo z niemi żęła, aż jęczmień i pszenicę do gumien schowano.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż się trzymała służebnic Boozowych, i zbierała kłosy, póki się nie skończyło żniwo jęczmienne, i żniwo pszeniczne. Potem mieszkała u świekry swojej.
3.GDAŃSKA.2017Pozostała więc ze służącymi Boaza i zbierała kłosy, dopóki nie skończyły się żniwa jęczmienia i pszenicy, a mieszkała ze swoją teściową.
4.CYLKOWI tak trzymała się przy zbieraniu dziewek Boaza póki sprzęt jęczmienia i pszenicy się nie skończył; poczem pozostała przy świekrze swojej.
5.KRUSZYŃSKII pozostała przy służbie Booza, zbierając kłosy aż do zakończenia żniw jęczmienia i żniw pszenicy, a mieszkała u swej świekrej.
6.TYSIĄCL.WYD5Dołączyła się więc Rut do dziewcząt Booza, aby zbierać kłosy do czasu zakończenia żniw jęczmiennych i żniw pszenicznych, a mieszkała ze swoją teściową.
7.BRYTYJKAI przyłączyła się do służących Boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego. Mieszkała zaś ze swoją teściową.
8.POZNAŃSKAPrzyłączyła się więc do służebnic Booza w pracy przy zbiorach aż do zakończenia żniw jęczmienia i pszenicy. Mieszkała jednak przy swojej teściowej.
9.WARSZ.PRASKAI tak chodziła na pole ze służącymi Booza, zbierając kłosy, aż do końca żniw jęczmiennych i pszennych, a mieszkała ze swoją teściową.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przy zbieraniu trzymała się dziewcząt Boaza, dopóki nie skończył się zbiór jęczmienia oraz pszenicy. Potem pozostała przy swej teściowej.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTak więc Rut trzymała się służących Boaza [od połowy marca do połowy maja]. Zbierała kłosy aż do końca żniw jęczmienia i pszenicy. Mieszkała natomiast ze swoją teściową.