« Hiob 39:28 Księga Hioba 39:29 Hiob 39:30 » 

1.WUJEK.1923Ztamtąd upatruje pokarm, a zdaleka oczy jego widzą.
2.GDAŃSKA.1881(39:32) Stamtąd upatruje sobie pokarm, a daleko oczy jego widzą.
3.GDAŃSKA.2017Stamtąd wypatruje sobie pokarmu, jego oczy widzą daleko.
4.CYLKOWZtamtąd wypatruje żer, daleko śledzą oczy jego.
5.KRUSZYŃSKIStamtąd upatruje pokarm, a oczy jego z oddali spostrzegą.
6.TYSIĄCL.WYD5stąd sobie szuka żeru, bo jego oczy widzą daleko.
7.BRYTYJKAStamtąd wypatruje żeru, jego oczy patrzą daleko.
8.POZNAŃSKAStamtąd wypatruje swoją zdobycz, bo oczy jego widzą daleko.
9.WARSZ.PRASKAStamtąd łupów sobie wypatruje, które wzrok jego dostrzega z daleka.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stamtąd wypatruje żeru, jego oczy śledzą daleko,
11.EIB.BIBLIA.2016Stamtąd wypatruje żeru, sięga wzrokiem daleko.