« Hiob 39:29 Księga Hioba 39:30 Hiob 40:1 » 

1.WUJEK.1923Dzieci jego lizać będą krew: a gdziekolwiek będzie ścierw, wnet przybywa.
2.GDAŃSKA.1881(39:33) Dzieci też jego piją krew, a gdzie są pobici, tam on jest.
3.GDAŃSKA.2017Jego młode też piją krew, a gdzie są zabici, tam jest on.
4.CYLKOWA młode jego chlipią krew, a gdzie polegli tam on.
5.KRUSZYŃSKIPisklęta jego krwią się opijają; wszędzie, gdzie są trupy, on tam jest.
6.TYSIĄCL.WYD5Pisklęta jego krew chłepcą, on wszędzie tam, gdzie zabici.
7.BRYTYJKAJego pisklęta chciwie piją krew, a jest wszędzie tam, gdzie są zabici.
8.POZNAŃSKAJego pisklęta krew wypijają, gdziekolwiek są polegli, on tam jest wszędzie.
9.WARSZ.PRASKAJuż Jego małe zawsze krwi spragnione i wszędzie są tam, gdzie jest padlina.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a jego młode chlipią krew; bo gdzie polegli, tam i on.
11.EIB.BIBLIA.2016Jego młode chciwie piją krew, zjawia się wszędzie, gdzie padają zabici.