« Hiob 39:7 Księga Hioba 39:8 Hiob 39:9 » 

1.WUJEK.1923Patrzy po górach pastwy swojéj i wszelkie zieleniejące wyszukiwa.
2.GDAŃSKA.1881(39:11) Patrzy po górach pastwy, a wszelkiej zielonej trawy szuka.
3.GDAŃSKA.2017Wypatruje w górach paszy i szuka wszelkiej zielonej trawy.
4.CYLKOWCo po górach wypatrzył jest paszą jego, a za wszelką zielenią śledzi.
5.KRUSZYŃSKIGóry przebiega za paszą swoją i śledzi za wszelką trawą zieloną.
6.TYSIĄCL.WYD5w górach szuka on paszy, goni za wszelką zielenią.
7.BRYTYJKAPrzebiega góry za paszą, szukając wszelkiej zieleni.
8.POZNAŃSKAOn góry przeszukuje za paszą i ugania za wszelką zielenią.
9.WARSZ.PRASKAPożywienia szuka na górskich pastwiskach, pociąga go wszystko, co zielone.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co wypatrzył po górach – to jest jego paszą, więc śledzi wszelką zieleń.
11.EIB.BIBLIA.2016Przemierza góry za paszą, tam szuka sobie zieleni.