« Apok 8:9 Apokalipsa Jana 8:10 Apok 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zatrąbił trzeci anioł, i spadła znieba gwiazda wielka gorająca, jako świeca, i padła na trzecią część rzek, i na źrzódła wodne.
2.WUJEK.1923I zatrąbił Aniół trzeci, i spadła z nieba gwiazda wielka, gorejąca jako pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
3.RAKOW.NTI trzeci Anioł zatrąbił, i spadła z nieba gwiazda wielka, gorająca jako kaganiec, i upadła na trzecią część rzek, i na źrzódła wód.
4.GDAŃSKA.1881I zatrąbił trzeci Anioł i spadła z nieba gwiazda wielka, gorejąca jako pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
5.GDAŃSKA.2017I zatrąbił trzeci anioł, i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, i spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
6.JACZEWSKII trzeci anioł uderzył w trąbę: i spadła z nieba wielka gwiazda; paliła się ona, jako pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i źródeł wodnych.
7.APOKALYPSIS.1905I zatrąbił trzeci anioł, i upadła z nieba gwiazda wielka, pałająca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek, i na źródła wód.
8.MARIAWICIPotem zatrąbił trzeci Anioł w trąbę; i spadła z nieba wielka gwiazda, gorejąca jako pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód;
9.DĄBR.WUL.1973I zatrąbił Anioł trzeci, a spadła z nieba gwiazda wielka, gorejąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
10.DĄBR.GR.1961I zatrąbił Anioł trzeci, a spadła z nieba gwiazda wielka, gorejąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
11.TYSIĄCL.WYD5Trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
12.BRYTYJKAI zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
13.POZNAŃSKATrzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy zatrąbił trzeci anioł, wtedy spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia. Spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
15.KALETAI trzeci anioł zatrąbił i spadła z nieba gwiazda wielka, gorejąca jako pochodnia, i upadła na trzecią_część rzek i na źródła wód.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatrąbił też trzeci anioł. A z nieba spadła wielka, paląca się jak pochodnia gwiazda, i spadła na trzecią część rzek oraz na źródła wód.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem zatrąbił trzeci anioł. Wówczas z nieba spadła wielka gwiazda. Płonęła niczym pochodnia. Spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
18.TOR.PRZ.I zatrąbił trzeci anioł, i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, i spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.