« DzA 4:19 Dzieje Apostolskie 4:20 DzA 4:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo niemożem my (tego) cośmy widzieli i słyszeli nie mówić.
2.WUJEK.1923Bo nie możemy, cośmy widzieli i słyszeli nie mówić.
3.RAKOW.NTAbowiem nie możemy my, cośmy widzieli i słyszeli, nie mówić.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem my nie możemy tego, cośmy widzieli i słyszeli, nie mówić.
5.GDAŃSKA.2017My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.
6.JACZEWSKINie możemy nie mówić tego, na cośmy się patrzyli, i czegośmy sami słuchali".
7.SZCZEPAŃSKINie możemy bowiem nie mówić o tem, cośmy widzieli i usłyszeli.
8.DĄBR.WUL.1973Nie możemy bowiem nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.
9.DĄBR.GR.1961Nie możemy bowiem nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.
10.TYSIĄCL.WYD5Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.
11.BRYTYJKAMy bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.
12.POZNAŃSKANie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli".
13.WARSZ.PRASKANie możemy bowiem przemilczeć tego, cośmy widzieli i słyszeli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo my nie możemy nic nie mówić, z tego co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMy nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.
16.TOR.NOWE.PRZ.My bowiem, nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy.