« DzA 4:33 Dzieje Apostolskie 4:34 DzA 4:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo i żaden ubogi nie był między nimi. Bo którzykolwiek dzierżawcami pól albo domów byli, przedawając przynosili summy przedanych (rzeczy.)
2.WUJEK.1923Bo żadnego między nimi nie było niedostatecznego; gdyż którzykolwiek mieli role albo domy, przedawszy, przynosili zapłatę za ono, co przedawali.
3.RAKOW.NTBo niedostatecznego żadnego nie było między nimi; abowiem ile ich kolwiek dzierżawcami folwarków i domów byli, przedawając przynosili zapłatę za ono co poprzedali;
4.GDAŃSKA.1881Bo żadnego nie było między nimi niedostatecznego; gdyż którzykolwiek mieli role albo domy, sprzedawając przynosili pieniądze za to, co posprzedawali,
5.GDAŃSKA.2017Nie było też wśród nich nikogo, kto by cierpiał niedostatek, gdyż ci, którzy mieli pola albo domy, sprzedawali je i przynosili pieniądze za to, co posprzedawali;
6.JACZEWSKINikomu też na niczem nie zbywało, bo - czy to kto posiadał rolę, czy domy - to takowe sprzedawał,
7.SZCZEPAŃSKINie było bowiem między nimi żadnego nędzarza; bo ilu było właścicieli pól lub domostw, sprzedawali je i przynosili zapłatę ze sprzedaży,
8.DĄBR.WUL.1973Bo nie było między nimi nikogo w niedostatku. Albowiem ci, którzy posiadali rolę albo domy, sprzedawali je, a przynosili zapłatę za to, co sprzedali,
9.DĄBR.GR.1961bo nie było między nimi nikogo w niedostatku. Albowiem ci, którzy posiadali rolę albo domy, sprzedawali je i przynosili zapłatę za to, co sprzedali
10.TYSIĄCL.WYD5Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je
11.BRYTYJKANie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży
12.POZNAŃSKANie było też wśród nich cierpiących niedostatku, gdyż właściciele sprzedawali swoje pola i domy, a pieniądze przynosili
13.WARSZ.PRASKANikt też nie cierpiał żadnego niedostatku, bo ci, którzy posiadali własne pola albo domy, sprzedawali wszystko,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie było między nimi kogoś, kto jest w potrzebie; gdyż którzykolwiek byli posiadaczami terenów lub domów sprzedawali je, przynosili wartość sprzedawanych majątków,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem nie było wśród nich nikogo, kto by cierpiał niedostatek; gdyż ci, którzy byli właścicielami pól lub domów, sprzedawali je i przynosili równowartość tego, co zostało sprzedane,