« Łuk 11:14 Ewangelia Łukasza 11:15 Łuk 11:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niektórzy z nich mówili: przez Beelzebuba księdza czartowskiego wygania czarty.
2.WUJEK.1923A niektórzy z nich mówili; Przez Beelzebuba, książęcia czartowskiego, wyrzuca czarty.
3.RAKOW.NTA niektórzy z nich rzekli: W Beelzebulu Książęciu czartów wyrzuca czarty.
4.GDAŃSKA.1881Ale niektórzy z nich mówili: Przez Beelzebuba, książęcia dyjabelskiego, wygania dyjabły.
5.GDAŃSKA.2017Lecz niektórzy z nich mówili: Przez Belzebuba, władcę demonów, wypędza demony.
6.SZCZEPAŃSKINiektórzy jednak z nich rzekli: Mocą Beelzebuba, księcia czartowskiego, wypędza szatanów!
7.BIESZK.ŁUK.1931Mówili zaś niektórzy z rzeszy: „Ten wyrzuca czarty w przymierzu z Beelzebubem, najwyższym djabłem”.
8.GRZYM1936Ale niektórzy mówili: Wypędza złe duchy przez Belzebuba, księcia szatanów.
9.DĄBR.WUL.1973I mówili niektórzy z nich: Przez Belzebuba, księcia czartowskiego, wyrzuca czarty.
10.DĄBR.GR.1961I mówili niektórzy z nich: Przez Beelzebula, księcia czartowskiego, wyrzuca czarty.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz niektórzy z nich rzekli: Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy.
12.BRYTYJKANiektórzy zaś z nich mówili: On wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów.
13.POZNAŃSKALecz niektórzy z nich rzekli: - Wyrzuca czarty mocą Beelzebula, władcy czartów.
14.WARSZ.PRASKANiektórzy zaś z obecnych powiedzieli: On wyrzuca złe duchy przez Belzebuba, władcę czartów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale niektórzy z nich powiedzieli: Wyrzuca demony przez Beelzebuba przywódcę demonów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiektórzy jednak ludzie orzekli: On wypędza demony za sprawą władcy demonów Beelzebula.
17.TOR.NOWE.PRZ.Lecz niektórzy z nich mówili: Przez Belzebuba, władcę demonów, wyrzuca demony.