« Łuk 11:27 Ewangelia Łukasza 11:28 Łuk 11:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574On lepak rzekł: I owszem błodzy słuchający słowa Bożego, i strzegący go.
2.WUJEK.1923A on rzekł: I owszem, błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
3.RAKOW.NTA on rzekł: I owszem szczęśliwi którzy słuchają mowy Bożej, i strzegą jej.
4.GDAŃSKA.1881Ale on rzekł: Owszem błogosławieni są, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
5.GDAŃSKA.2017On zaś odpowiedział: Błogosławieni raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś odrzekł: Istotnie! - ale i ci też są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą {go}.
7.BIESZK.ŁUK.1931On zaś odparł: „Co więcej! Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i przestrzegają go”.
8.GRZYM1936A on powiedział: Owszem, błogosławieni są ci, co słuchają słowa Bożego i pełnią je.
9.DĄBR.WUL.1973A on rzekł: Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
10.DĄBR.GR.1961A on rzekł: Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz On rzekł: Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają.
12.BRYTYJKAOn zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
13.POZNAŃSKAOn zaś rzekł: -To prawda, ale tym bardziej szczęśliwsi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
14.WARSZ.PRASKAOn zaś odpowiedział: Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale on powiedział: Szczęśliwi raczej ci, co słuchają Słowa Boga oraz go strzegą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz On odpowiedział: Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je.
17.TOR.NOWE.PRZ.A On powiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go strzegą.