« DzA 25:27 Dzieje Apostolskie 26:1 DzA 26:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Agryppa lepak rzekł do Pawła: dopuszczono jest tobie o się mówić. Tedy Paweł obmowę czynił ściągnąwszy rękę.
2.WUJEK.1923A Agryppa rzekł do Pawła: Masz wolność sam o się mówić. Tedy Paweł wyciągnąwszy rękę, począł obmowę czynić.
3.RAKOW.NTA Agryppa do Pawła rzekł: Pozwolonoć jest o sobie mówić. Tedy Paweł dał sprawę, wyciągnąwszy rękę:
4.GDAŃSKA.1881Zatem Agrypa rzekł do Pawła: Pozwala ci się, abyś mówił sam od siebie. Tedy Paweł wyciągnąwszy rękę, taką sprawę dał:
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Agryppa powiedział do Pawła: Wolno ci mówić we własnej obronie. Wówczas Paweł, wyciągnąwszy rękę, zaczął się bronić:
6.JACZEWSKI- "Wolno ci mówić ku swej obronie" - rzekł Agryppa do Pawła. Wówczas Paweł podniósłszy rękę w te odezwał się słowa:
7.SZCZEPAŃSKIAgryppa zatem przemówił do Pawła: Wolno ci mówić na swą obronę. Wówczas Paweł wyciągnął swą rękę i zaczął swą obronę:
8.DĄBR.WUL.1973Agryppa tedy rzekł do Pawła: Wolno ci mówić w swej obronie. Wówczas Paweł wyciągnąwszy rękę począł przemawiać w swej sprawie:
9.DĄBR.GR.1961Agryppa tedy rzekł do Pawła: Wolno ci mówić w swojej obronie. Wówczas Paweł wyciągnąwszy rękę począł się bronić.
10.TYSIĄCL.WYD5Wolno ci mówić w swojej obronie - powiedział Agryppa do Pawła. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, rozpoczął mowę obronną:
11.BRYTYJKAAgryppa zaś rzekł do Pawła: Możesz zabrać głos we własnej obronie. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, począł się bronić:
12.POZNAŃSKAAgryppa zwrócił się do Pawła: "Wolno ci mówić we własnej obronie". Wtedy Paweł wyciągnął rękę i rozpoczął obronę:
13.WARSZ.PRASKAWtedy Agryppa powiedział do Pawła: Możesz przemówić we własnej obronie. Wyciągnąwszy tedy rękę [na znak, że chce mówić] rozpoczął Paweł swoją mowę obronną:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Agryppa powiedział do Pawła: Pozwala ci się mówić o sobie samym. Wtedy Paweł, wyciągnął rękę i przemówił w swojej obronie:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAgryppa zwrócił się do Pawła: Pozwala ci się mówić we własnej obronie. Wówczas Paweł wyciągnął rękę i przemówił:
16.TOR.NOWE.PRZ.Agryppa powiedział wtedy do Pawła: Pozwala ci się mówić za siebie samego. Wtedy Paweł wyciągnął rękę i zaczął się bronić: