« DzA 26:9 Dzieje Apostolskie 26:10 DzA 26:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jakożem i uczynił w Jeruzalemie, i wiele świętych do ciemnic zamykałem, u arcyoffiarników władzą wziąwszy, i kiedy je tracono wydawałem zdanie (swoje.)
2.WUJEK.1923Com i czynił w Jeruzalem i wielem świętych ja w więzieniu zamykał, wziąwszy moc od przedniejszych kapłanów: a gdy je zabijano, nosiłem dekret.
3.RAKOW.NTCom i czynił w Jerozolimach; i wiele świętych ja w ciemnicach zamykałem, od przedniejszych Ofiarowników zwierzchność wziąwszy; a gdy zgładzeni bywali, dawałem swój głos na to.
4.GDAŃSKA.1881Com też czynił w Jeruzalemie i wielem ja świętych sadzał do więzienia, wziąwszy moc od przedniejszych kapłanów; a gdy mieli być zabijani, wotowałem przeciwko nim.
5.GDAŃSKA.2017Tak też czyniłem w Jerozolimie, gdzie wielu świętych wtrącałem do więzienia, wziąwszy upoważnienie od naczelnych kapłanów, a kiedy skazywano ich na śmierć, głosowałem przeciwko nim;
6.JACZEWSKIdo walki tej stanąłem w Jerozolimie, upoważniony przez książąt kapłańskich; wielu świętych do więzień wtrąciłem i do ich śmierci się przyczyniałem.
7.SZCZEPAŃSKITo też czyniłem w Jerozolimie, i wielu świętych wtrąciłem ja do więzienia, upoważniony przez przedniejszych kapłanów, a gdy ich miano skazać na śmierć, przeciw nim głosowałem.
8.DĄBR.WUL.1973Co też i czyniłem w Jerozolimie, i gdym otrzymał władzę od przedniejszych kapłanów, wielu świętych wtrącałem do więzienia, a gdy ich miano skazywać na śmierć, dawałem na to moją zgodę.
9.DĄBR.GR.1961Co też i czyniłem w Jerozolimie, i gdym otrzymał władzę od przedniejszych kapłanów, wielu świętych wtrąciłem do więzienia, a kiedy ich skazywano na śmierć, głosowałem przeciw nim.
10.TYSIĄCL.WYD5Uczyniłem to też w Jerozolimie, a wziąwszy upoważnienie od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na śmierć,
11.BRYTYJKACo też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym,
12.POZNAŃSKATak postępowałem w Jerozolimie, gdzie wielu świętych wtrąciłem do więzienia, mając pełnomocnictwa arcykapłanów. Kiedy zaś ich skazywano na śmierć, głosowałem za tym wyrokiem.
13.WARSZ.PRASKATak właśnie postępowałem w Jerozolimie, a korzystając z upoważnienia arcykapłanów uwięziłem wielu świętych, opowiadałem się za tym, by ich skazywano na śmierć,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co też w Jerozolimie uczyniłem, po czym wziąłem władzę od przedniejszych kapłanów oraz zamknąłem w więzieniach wielu świętych. Lecz także gdy byli zabijani, ja kierowałem kamyk przeciwko nim.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTo też robiłem w Jerozolimie. Wielu świętych wtrąciłem tam do więzienia, ponieważ działałem z pełnomocnictwa arcykapłanów. A gdy chodziło o wyrok śmierci, opowiadałem się za jego wykonaniem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Co też uczyniłem w Jerozolimie, wielu też świętych zamknąłem w więzieniach, gdyż wziąłem to pełnomocnictwo od arcykapłanów. A gdy miano ich zabijać, głosowałem za tym rzucając kamyk.