« DzA 26:11 Dzieje Apostolskie 26:12 DzA 26:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kiedy też ciągnąc do Damaszku zwładzą i z zleceniem od arcyoffiarników.
2.WUJEK.1923W czem, gdym do Damaszku jechał z władzą i dozwoleniem przedniejszych kapłanów,
3.RAKOW.NTW czym też gdym jechał do Damaszku, ze zwierzchnością i poruczeniem od przedniejszych Ofiarowników,
4.GDAŃSKA.1881W czem, gdym też do Damaszku jechał, mając władzę i zlecenie od przedniejszych kapłanów,
5.GDAŃSKA.2017Tak jechałem do Damaszku, mając upoważnienie i zlecenie od naczelnych kapłanów.
6.JACZEWSKIGdym w takiem usposobieniu i w tym celu, z dozwolenia książąt kapłańskich dążył do Damaszku,
7.SZCZEPAŃSKIGdy w takich to sprawach udawałem się do Damaszku z władzą i pozwoleniem przedniejszych kapłanów,
8.DĄBR.WUL.1973I gdym w tych sprawach zdążał do Damaszku z władzą i zezwoleniem przedniejszych kapłanów,
9.DĄBR.GR.1961I gdym w tych sprawach zdążał do Damaszku mając władzę i zezwolenie przedniejszych kapłanów,
10.TYSIĄCL.WYD5Tak odbywałem drogę do Damaszku z upoważnienia i z polecenia najwyższych kapłanów.
11.BRYTYJKAW tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów,
12.POZNAŃSKAZ takim nastawieniem wyruszyłem do Damaszku, mając pełnomocnictwo i polecenie od arcykapłanów.
13.WARSZ.PRASKAW tym celu jechałem również do Damaszku z pełnomocnego upoważnienia najwyższych kapłanów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tych sprawach wyruszyłem do Damaszku, razem z władzą i pełnomocnictwem arcykapłanów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie w takich okolicznościach szedłem do Damaszku. Miałem z sobą pełnomocnictwo i polecenie arcykapłanów.
16.TOR.NOWE.PRZ.I w tych okolicznościach podróżując do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem od arcykapłanów,