« DzA 26:16 Dzieje Apostolskie 26:17 DzA 26:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wyrywając cię z ludu (tego) i z pogan do których cię teraz posyłam,
2.WUJEK.1923Wyrywając cię od ludu i poganów, do których cię Ja teraz posyłam,
3.RAKOW.NTWyrywając cię od onego ludu, i od Poganów, do których ja cię teraz posyłam,
4.GDAŃSKA.1881Wyrywając cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam,
5.GDAŃSKA.2017Wybawię cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam;
6.JACZEWSKIWyrwę ja cię z pośród ludu twego i poszlę cię do narodów,
7.SZCZEPAŃSKIwybawiając cię z ludu i z pogan, do których cię teraz posyłam,
8.DĄBR.WUL.1973Wyrwałem cię z tego ludu i spośród pogan, do których cię teraz posyłam
9.DĄBR.GR.1961Wybawię cię z tego ludu i spośród pogan, do których cię teraz posyłam
10.TYSIĄCL.WYD5Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam,
11.BRYTYJKAWybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam,
12.POZNAŃSKA- ´Obronię cię´ przed ludem i ´przed poganami, do których cię posyłam,
13.WARSZ.PRASKABędę cię bronił przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyłączyłem sobie ciebie z ludu, także z powodu pogan, do których cię teraz posyłam,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOchronię cię przed tym ludem i przed poganami. Bo do nich cię posyłam.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wyrywając cię dla siebie spośród tego ludu i pogan, do których cię teraz posyłam,