« DzA 26:1 Dzieje Apostolskie 26:2 DzA 26:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574We wszem (tem) o co obwinion jestem od Judów królu Agryppo, zdam się sobie błogim, mając obmowę przed tąbą dzisia.
2.WUJEK.1923We wszystkiem, w czem mię winują Żydowie, królu Agryppo! za szczęśliwego się poczytam, iż dziś mam przed tobą się bronić.
3.RAKOW.NTWe wszytkim w czym mię winują Żydowie, Królu Agryppo, rozumiem się być szczęśliwym, iż mam sprawę dać przed tobą dziś;
4.GDAŃSKA.1881Na to wszystko, z czego mię obwiniają Żydowie, królu Agrypo! poczytam się być za szczęśliwego, iż dziś mam odpowiadać przed tobą.
5.GDAŃSKA.2017Królu Agryppo, uważam to za szczęście, że mam dziś bronić się wobec ciebie przed wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi.
6.JACZEWSKI- "Za szczęśliwego się uważam, królu Agryppo, że z zarzutów przez żydów mi czynionych, przed tobą mi się dziś tłumaczyć przychodzi,
7.SZCZEPAŃSKIW sprawie tego wszystkiego, o co mnie Żydzi oskarżają, mienię się - królu Agryppo - szczęśliwym, że mam, się dziś bronić przed tobą,
8.DĄBR.WUL.1973Za szczęśliwego się poczytam, królu Agryppo, że przed tobą mam się dzisiaj bronić w sprawie tego wszystkiego, o co mnie oskarżają Żydzi.
9.DĄBR.GR.1961Za szczęśliwego się uważam, królu Agryppo, że przed tobą mam się dzisiaj bronić w sprawie tego wszystkiego, o co mnie oskarżają Żydzi.
10.TYSIĄCL.WYD5Uważam to za szczęście, że mogę dzisiaj bronić się przeciwko wszystkim zarzutom, jakie stawiają mi Żydzi, przed tobą, królu Agryppo,
11.BRYTYJKAUważam się za szczęśliwego, królu Agryppo, że mogę się dziś wobec ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi,
12.POZNAŃSKAKrólu Agryppo! Uważam się za szczęśliwego, że mogę dziś przed tobą bronić się wobec zarzutów, jakie stawiają mi Żydzi.
13.WARSZ.PRASKACzuję się bardzo szczęśliwy – powiedział – królu Agryppo, że właśnie przed tobą mogę się dzisiaj bronić przeciwko wszystkim zarzutom, jakie mi stawiają Żydzi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Królu Agryppo! Wobec wszystkich spraw, o które jestem oskarżany przez Żydów, uznałem się za szczęśliwego, że dzisiaj mam się bronić przed tobą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUważam się za szczęśliwego, królu Agryppo, że mogę się dziś wobec ciebie bronić w związku z tym, o co mnie oskarżają Żydzi.
16.TOR.NOWE.PRZ.Uważam siebie za szczęśliwego, królu Agryppo, że mam dziś bronić się przed tobą odnośnie wszystkiego, o co jestem oskarżany przez Żydów,