« DzA 26:20 Dzieje Apostolskie 26:21 DzA 26:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tegoć mię Judowie pojmawszy w świątnicy kusili się roztargnąć.
2.WUJEK.1923Z téj przyczyny Żydowie poimawszy mię w kościele, kusili się zabić mię.
3.RAKOW.NTDlategoć mię Żydowie, pojmawszy w Kościele, kusili się zadławić rękoma.
4.GDAŃSKA.1881Dla tych rzeczy Żydowie w kościele mię pojmawszy, chcieli mię zabić.
5.GDAŃSKA.2017Z tego powodu Żydzi schwytali mnie w świątyni i chcieli zabić.
6.JACZEWSKIOtóżto za to żydzi, gdy byłem w kościele, pochwycili mnie i zabić mnie usiłowali.
7.SZCZEPAŃSKIZ tej przyczyny pojmali mnie Żydzi, gdym był w świątyni i usiłowali zamordować.
8.DĄBR.WUL.1973Z tej to przyczyny pojmali mię Żydzi, gdym był w świątyni, i usiłowali zamordować.
9.DĄBR.GR.1961Z tej to przyczyny pojmali mnie Żydzi, gdym był w świątyni i usiłowali zamordować.
10.TYSIĄCL.WYD5Z tego powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić.
11.BRYTYJKAZ tego to powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić.
12.POZNAŃSKAZ tego powodu Żydzi pochwycili mnie w świątyni i usiłowali zabić.
13.WARSZ.PRASKADlatego pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ze względu na te sprawy, Żydzi mnie ujęli i próbowali zabić kiedy byłem w Świątyni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZ tych powodów Żydzi schwytali mnie, gdy byłem w świątyni, i usiłowali zabić.
16.TOR.NOWE.PRZ.I ze względu na te słowa, schwytali mnie Żydzi w świątyni i próbowali zabić.