« DzA 26:23 Dzieje Apostolskie 26:24 DzA 26:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy to on obmawiał, Festus wielkim głosem rzekł: Szalejesz Pawle, mnogie cię pisma do szaleństwa przywracają.
2.WUJEK.1923To gdy on mówił i obmowę czynił, rzekł Festus głosem wielkim: Szalejesz, Pawle! wielka cię nauka przywodzi ku szaleństwu.
3.RAKOW.NTGdy tedy tak sprawę dał, Festus wielkim głosem rzekł: Szalejesz Pawle! wiele cię pisma ku szaleństwu przywodzi.
4.GDAŃSKA.1881To gdy on ku obronie swojej powiedział, rzekł Festus głosem wielkim: Szalejesz Pawle! wielka nauka przywodzi cię do szaleństwa.
5.GDAŃSKA.2017Gdy on to powiedział w swojej obronie, Festus odezwał się donośnym głosem: Jesteś szalony, Pawle! Wielka uczoność doprowadza cię do szaleństwa.
6.JACZEWSKIGdy on to mówił i tak się tłumaczył, Festus przerwał mu głośno krzyknąwszy: - "Pawle! Androny pleciesz. Czytajjąc wiele, straciłeś rozum".
7.SZCZEPAŃSKIA gdy on to na swoją obronę wypowiedział, Festus wielkim głosem zawołał: Szalejesz, Pawle; wielka nauka przywodzi cię do szaleństwa!
8.DĄBR.WUL.1973A gdy on to mówił ku swojej obronie, Festus zawołał głosem donośnym: Szalejesz, Pawle, wielka nauka przywodzi cię do szaleństwa.
9.DĄBR.GR.1961A gdy on to mówił ku swojej obronie, Festus zawołał głosem donośnym: Szalejesz, Pawle – wielka nauka przywodzi cię do szaleństwa.
10.TYSIĄCL.WYD5Odchodzisz od rozumu, Pawle - zawołał głośno Festus, gdy on tak się bronił - wielka wiedza doprowadza cię do utraty rozsądku.
11.BRYTYJKAA gdy on to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem: Szalejesz, Pawle! Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa.
12.POZNAŃSKAW czasie tej obrony Festus głośno zawołał: "Szalejesz, Pawle! Wielka uczoność doprowadza cię do szaleństwa".
13.WARSZ.PRASKAGdy Paweł tak oto się bronił, Festus zawołał nagle pełnym głosem: Pawle, odchodzisz od zmysłów; to zbyt długie studia doprowadziły cię do utraty zdrowego rozsądku.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy on się tak bronił, Festus mówi wielkim głosem: Szalejesz Pawle, wielka wiedza doprowadza cię do szaleństwa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Paweł tak przemawiał we własnej obronie, Festus zawołał: Szalejesz, Pawle! Wielka wiedza przywodzi cię do szaleństwa.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy on tak się bronił, Festus powiedział potężnym głosem: Szalejesz, Pawle! Wielka nauka prowadzi cię do szaleństwa.