« DzA 26:28 Dzieje Apostolskie 26:29 DzA 26:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Paweł rzekł: żądałbym u Boga żeby i za małem i za wielem, nie tylko ty, ale i wszytcy mnie dzisia słyszący, zostać takimi jaki ja jestem, okrom tych oków.
2.WUJEK.1923A Paweł rzekł: Żądam od Boga, aby i w małe i w wielu, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy słuchają dziś, takimi się stali, jakim ja téż jest, okrom tych oków.
3.RAKOW.NTA Paweł rzekł: Życzyłbym od Boga, aby i w male i w wielu nie tylko ty, ale i wszyscy którzy słuchają mię dziś, stali się takowymi jakim ja też jest, oprócz związek tych.
4.GDAŃSKA.1881Ale Paweł rzekł: Życzyłbym od Boga, aby i w mału, i w wielu, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mię dziś słuchają, stali się takimi, jakim i ja jest, oprócz tych związek.
5.GDAŃSKA.2017Ale Paweł powiedział: Dałby Bóg, abyś i niemal, i całkowicie nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych więzów.
6.JACZEWSKI- "O! i radzę, i życzę ci tego - odpowie Paweł. A nie tylko tobie, ale i wszystkim tu obecnym życzę tego, aby byli takimi, jakim ja jestem dzisiaj, z wyjątkiem tych kajdan".
7.SZCZEPAŃSKIPaweł na to: Proszę Boga gorąco, aby czy to w krótkim czy też w długim czasie - nietylko ty, ale i ci wszyscy, którzy dziś mnie słuchają, stali się takimi, jakim i ja jestem, z wyjątkiem tych więzów.
8.DĄBR.WUL.1973A Paweł odrzekł: Proszę Boga gorąco, aby czy to niebawem, czy po długim czasie nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mię słuchają, stali się takimi, jakim i ja jestem, z wyjątkiem tych więzów.
9.DĄBR.GR.1961A Paweł odrzekł: Gorąco prosiłbym Boga, aby czy to niebawem, czy po długim czasie nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim i ja jestem, z wyjątkiem tych więzów.
10.TYSIĄCL.WYD5A Paweł: Dałby Bóg, aby prędzej lub później nie tylko ty, ale też wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych więzów.
11.BRYTYJKAA Paweł na to: Dziękowałbym Bogu, gdyby, niedługo czy długo, nie tylko ty ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy tę więzy.
12.POZNAŃSKADziękowałbym Bogu - powiedział na to Paweł - gdyby w krótkim lub dłuższym czasie nie tylko ty, ale wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jak ja jestem, pominąwszy te więzy.
13.WARSZ.PRASKAA Paweł odrzekł: Obyż Bóg to sprawił, by wcześniej czy później i ty, i wszyscy, którzy mnie teraz słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych więzów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Paweł powiedział: Prosiłbym Boga, aby z małych i wielkich, którzy mnie dzisiaj słuchają, nie tylko ty, ale i wszyscy stali się takimi, jaki ja jestem; za wyjątkiem tych więzów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA Paweł: Dałby Bóg, aby zaraz lub później nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się tacy jak ja, pomijając te więzy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Paweł powiedział: Życzyłbym sobie, by Bóg sprawił, czy już teraz, czy później, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się takimi, jakim i ja jestem, oprócz tych więzów.