« DzA 26:30 Dzieje Apostolskie 26:31 DzA 26:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odszedszy rozmawiali społem, rzekąc, iż nic godnego śmierci albo więzienia nie udziałał człowiek ten.
2.WUJEK.1923A odstąpiwszy się rozmawiali z sobą, mówiąc: Iż nic nie uczynił ten człowiek godnego śmierci albo więzienia.
3.RAKOW.NTA ustąpiwszy rozmawiali z sobą, mówiąc: Iż nic śmierci godnego abo więzienia nie czyni człowiek ten.
4.GDAŃSKA.1881A ustąpiwszy na stronę, rzekli jedni do drugich, mówiąc: Nic godnego śmierci albo więzienia nie czyni ten człowiek.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy się oddalili, rozmawiali między sobą: Ten człowiek nie czyni nic, co zasługiwałoby na śmierć lub więzienie.
6.JACZEWSKIA odchodząc, mówili do siebie: "Ten człowiek nie zasługuje ani na śmierć, ani na więzienie".
7.SZCZEPAŃSKIA gdy odeszli, naradzali się między sobą, mówiąc: Człowiek ten nie popełnił nic godnego śmierci lub więzienia.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy odeszli, naradzali się między sobą mówiąc: Nic godnego śmierci lub więzienia człowiek ten nie uczynił.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy odeszli, naradzali się z sobą mówiąc: Nic godnego śmierci lub więzienia człowiek ten nie czyni.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy odeszli, mówili jedni do drugich: Ten człowiek nie czyni nic podpadającego pod karę śmierci lub więzienia.
11.BRYTYJKAA gdy oddalili się, rozmawiali ze sobą, mówiąc: Człowiek ten nie popełnia nic, co by zasługiwało na śmierć lub więzienie.
12.POZNAŃSKAOddalając się rozmawiali między sobą: "Człowiek ten nie popełnił nic takiego, przez co zasłużyłby na śmierć lub więzienie".
13.WARSZ.PRASKAa kiedy wyszli, mówili między sobą: Przecież ten człowiek nie dopuścił się niczego, co zasługiwałoby na karę śmierci lub nawet na więzienie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy się cofnęli, powiedzieli jedni do drugich, mówiąc: Ten człowiek nie czyni nic godnego śmierci lub więzienia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy się oddalali, wymieniali między sobą uwagi: Człowiek ten nie czyni nic, co zasługiwałoby na śmierć lub więzienie.
16.TOR.NOWE.PRZ.I gdy oddalili się na ubocze, rozmawiali między sobą, mówiąc: Nic godnego śmierci lub więzienia nie czyni ten człowiek.