« DzA 26:8 Dzieje Apostolskie 26:9 DzA 26:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jać zaiste (tak) u siebie domnimałem, żebym przeciw imieniowi Jesusa Nazareyskiego miał wiele sprzeciwieństwa działać.
2.WUJEK.1923Jam ci rozumiał, żem powinien był wiele czynić przeciw imieniowi Jezusa Nazareńskiego.
3.RAKOW.NTI jaciem rozumiał u siebie, że przeciw imieniowi Jezusa onego Nadzarethskiego potrzeba było wiele przeciwnych rzeczy czynić.
4.GDAŃSKA.1881Mnieć się wprawdzie samemu zdało, żem był powinien przeciwko imieniowi Jezusa Nazareńskiego wiele przeciwnych rzeczy czynić.
5.GDAŃSKA.2017Wprawdzie mnie samemu wydawało się, że powinienem wiele czynić przeciw imieniu Jezusa z Nazaretu.
6.JACZEWSKII ja niegdyś uważałem sobie za obowiązek walczyć przeciwko imieniowi Jezusa Nazareńskiego;
7.SZCZEPAŃSKIMnie się wprawdzie niegdyś zdawało, że powinienem był bardzo wrogo występować przeciw imieniu Jezusa Nazareńskiego.
8.DĄBR.WUL.1973I mnie samemu zaiste zdawało się, że powinienem wiele czynić przeciw imieniu Jezusa Nazareńskiego.
9.DĄBR.GR.1961I mnie samemu przecież zdawało się, że powinienem wiele czynić przeciw imieniu Jezusa Nazareńskiego.
10.TYSIĄCL.WYD5Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem gwałtownie występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka.
11.BRYTYJKAJa sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego,
12.POZNAŃSKAJa sam kiedyś uważałem, że trzeba wszelkimi sposobami występować przeciwko Jezusowi z Nazaretu.
13.WARSZ.PRASKAJa sam byłem, co prawda, kiedyś przekonany, że powinienem z całą bezwzględnością występować przeciwko imieniu Jezusa z Nazaretu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ja dlatego uważałem, że powinienem zrobić wiele wrogich rzeczy przeciwko Imieniu Jezusa Nazareńskiego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa sam pierwotnie twierdziłem, że należy ostro wystąpić przeciwko imieniu Jezusa z Nazaretu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ja sam wprawdzie uważałem, że trzeba przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka podjąć wiele wrogich działań,