« Joe 3:10 Księga Joela 3:11 Joe 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wyrwijcie się a przyjdźcie wszyscy narodowie z okolice, a zgromadźcie się: tam uczyni Pan, że polęgą mocarze twoi.
2.GDAŃSKA.1881Zgromadźcie się, a zbieżcie się wszystkie narody okoliczne, zbierzcie się; spraw to, o Panie! że tam zstąpią mocarze twoi.
3.GDAŃSKA.2017Zgromadźcie się i przyjdźcie, wszystkie okoliczne narody – zbierzcie się. Sprowadź tam, PANIE, swoich wojowników.
4.CYLKOW(4:11) Spieszcie się i nadejdźcie wszystkie ludy dokoła, gromadźcie się! - Tam sprowadź o Wiekuisty bohaterów Twoich.
5.TYSIĄCL.WYD5Zgromadźcie się i przyjdźcie, wszystkie narody z okolicy, zbierzcie się! Sprowadź, Panie, swych bohaterów!
6.BRYTYJKA(3:16) Przychodźcie spiesznie, wy, wszystkie okoliczne narody! Zbierzcie się! Panie, sprowadź tam swoich bohaterów!
7.POZNAŃSKA(4:11) Niech powstaną narody i niech podążą do Doliny Jozafat, bo tam zasiądę, by sądzić wszystkie narody dokoła.
8.WARSZ.PRASKAPośpieszcie wszyscy, stańcie razem, wszystkie okoliczne narody! Panie, sam racz poprowadzić Twoich wojowników!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Spieszcie się i najeżdżajcie, gromadźcie się dokoła wszystkie ludy! Tam też sprowadź, o WIEKUISTY, Twoich bohaterów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:11) Śpieszcie też z pomocą, okoliczne narody! Zbierzcie się tam! PANIE! Sprowadź swych walecznych!