« Joe 3:12 Księga Joela 3:13 Joe 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zapuśćcie sierpy; bo się dostało żniwo: pójdźcie a zstąpcie, bo pełna jest prasa i opływają prasy; bo się rozmnożyła złość ich.
2.GDAŃSKA.1881Zapuśćciesz sierp, bo się dostało żniwo; pójdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; opływają kadzi, bo wiele jest złości ich.
3.GDAŃSKA.2017Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo. Pójdźcie i zstąpcie, bo tłocznia jest pełna, kadzie przelewają się, bo ich zło jest wielkie.
4.CYLKOW(4:13) Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo! Pójdźcie, tratujcie, bo pełna prasa, przelewają się kadzie, bo wielką jest niecność ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie, deptajcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, złość bowiem ich jest wielka.
6.BRYTYJKA(3:18) Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka!
7.POZNAŃSKA(4:13) Przyłóżcie sierp, bo żniwo już dojrzało, pójdźcie i depczcie, bo tłocznia już jest pełna; kadzie aż przelewają się - tak wielka jest ich złość.
8.WARSZ.PRASKAZapuśćcie swoje sierpy, bo dojrzało żniwo, niech zbliżą się ci od tłoczni; pełne już są i aż wycieka z kadzi. Wielkie jest bowiem zło, któreście czynili.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zapuśćcie sierp, bowiem dojrzało żniwo! Pójdźcie, tratujcie, bo prasa jest pełna! Przelewają się kadzie, gdyż wiele jest ich niecności!
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:13) Zapuśćcie sierp! Dojrzało żniwo! Chodźcie, depczcie! Tłocznia pełna! Przelewają się kadzie - o, wielka jest ich niegodziwość!