« Joe 3:18 Księga Joela 3:19 Joe 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Egipt spustoszeniem będzie, a Idumea pustynią wygubienia za to, że niesprawiedliwie czynili przeciw synom Juda i wylali krew niewinną w ziemi ich.
2.GDAŃSKA.1881Egipt przyjdzie na spustoszenie, a ziemia Edomska w straszną się pustynię obróci dla gwałtu synom Judzkim uczynionego; bo wylewali krew niewinną w ziemi ich.
3.GDAŃSKA.2017Egipt zostanie spustoszony, a ziemia Edom zamieni się w opustoszałe pustkowie z powodu przemocy wyrządzonej synom Judy, bo przelewali niewinną krew w ich ziemi.
4.CYLKOW(4:19) Micraim w pustkowie się obróci, a Edom w jałowy step się zamieni z powodu zawziętości ku synom Judy, że przelewali krew niewinną na ziemi ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych względem synów judzkich, gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi.
6.BRYTYJKA(3:24) Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w goły step z powodu gwałtu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną.
7.POZNAŃSKA(4:19) Egipt stanie się pustynią, a Idumea suchym stepem, dla zbrodni dokonanej na synach Judy, za krew niewinną, przelaną na ich ziemi.
8.WARSZ.PRASKAA cały Egipt stanie się pustynią, Edom przemieni się w step wysuszony, bo krzywd doznawali synowie Judy, w których kraju krew przelewano niewinną.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Micraim zamieni się w pustkowie, a Edom obróci się w step jałowy; z powodu zawziętości do synów Judy oraz przelewu niewinnej krwi na ich ziemiach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:19) Egipt zaś zamieni się w pustkowie, a Edom w opustoszały step, z powodu gwałtu zadanego synom judzkim, bo przelewali w ich ziemi krew niewinną.