« Joe 3:4 Księga Joela 3:5 Joe 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem śrebro moje i złoto zabraliście a pożądane rzeczy moje, i co piękniejsze rzeczy wnieśliście do zborów waszych.
2.GDAŃSKA.1881Którzy srebro moje i złoto moje zabieracie, a klejnoty moje wyborne wnosicie do kościołów swoich;
3.GDAŃSKA.2017Gdyż zabraliście moje srebro i złoto, a moje wspaniałe klejnoty wnieśliście do swoich świątyń;
4.CYLKOW(4:5) Wyście wszak srebro i złoto Moje zagrabili, a najpiękniejsze klejnoty Moje do przybytków waszych wnieśli.
5.TYSIĄCL.WYD5Zabraliście srebro moje i złoto, a wspaniałe klejnoty moje zanieśliście do swoich świątyń.
6.BRYTYJKA(3:10) Bo wy zabraliście moje srebro i złoto, a drogocenne moje klejnoty wzięliście do swoich świątyń.
7.POZNAŃSKA(4:5) Zabraliście bowiem moje srebro i moje złoto, a najcenniejsze moje klejnoty przenieśliście do swych świątyń.
8.WARSZ.PRASKAZabraliście przecież moje srebro i złoto, a wszystkie moje kosztowności wywieźliście do waszych świątyń.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież to wy zagrabiliście Moje srebro i złoto oraz do waszych przybytków wnieśliście Moje najpiękniejsze klejnoty.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:5) Gdyż zabraliście moje srebro i złoto, moje cenne klejnoty wnieśliście do swoich świątyń.