« Mar 15:11 Ewangelia Marka 15:12 Mar 15:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Piłat, zasię rzekł im: Co wżdy chcecie uczynię (temu) którego mienicie królem Judskim?
2.WUJEK.1923A odpowiedziawszy zaś Piłat, rzekł im: Cóż tedy chcecie, uczynię królowi Żydowskiemu?
3.RAKOW.NTA Piłat odpowiedziawszy, zasię rzekł im: Cóż tedy chcecie uczynię onemu którego zowiecie Królem Żydowskim?
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Piłat, rzekł im zasię: Cóż tedy chcecie, abym uczynił temu, którego nazywacie królem żydowskim?
5.GDAŃSKA.2017A Piłat znowu im odpowiedział: Cóż więc chcecie, abym uczynił z tym, którego nazywacie królem Żydów?
6.SZCZEPAŃSKIPiłat atoli znowu przemówił i zapytał ich: Cóż więc {chcecie}, bym uczynił z <Tym, którego nazywacie> Królem żydowskim?
7.MARIAWICII znowu odpowiadając Piłat, rzekł im: Cóż tedy chcecie, że uczynię królowi Żydowskiemu?
8.GRZYM1936A Piłat znowu zwrócił się do nich: Cóż więc mam uczynić z królem żydowskim?
9.DĄBR.WUL.1973Piłat więc, odpowiadając ponownie, rzekł im: Cóż chcecie zatem, abym uczynił z królem żydowskim?
10.DĄBR.GR.1961A Piłat, odpowiadając ponownie, rzekł im: Cóż więc mam uczynić z tym, którego zwiecie królem żydowskim?
11.TYSIĄCL.WYD5Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem żydowskim?
12.BRYTYJKANa to Piłat, odpowiadając ponownie, rzekł im: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim?
13.POZNAŃSKAA Piłat pytał ich znowu: - Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim?
14.WARSZ.PRASKAZapytał ich tedy Piłat ponownie: A cóż chcecie, bym uczynił z tym, którego nazywacie królem żydowskim?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Piłat, znowu odpowiadając, mówi im: Zatem co chcecie abym uczynił temu, którego nazywacie królem Żydów?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiłat zapytał: A co mam zrobić z tym, którego nazywacie królem Żydów?
17.TOR.PRZ.2023A Piłat w odpowiedzi, rzekł im ponownie: Co więc chcecie, abym uczynił z tym, o którym mówicie – Król Żydów?