« Mar 15:42 Ewangelia Marka 15:43 Mar 15:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyszedszy Jozef z Arymatyej, uczciwy senator, który też oczekawał królestwa Bożego, śmiele wszedł do Piłata, i prosił o ciało Jezusowe.
2.WUJEK.1923Przyszedł Józeph z Arymathii, zacny senator, który téż oczekiwał królestwa Bożego, i śmiele wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe.
3.RAKOW.NTPrzyszedł Józef on z Arymatyey, uczciwy Senator, który też sam był oczekawający onego królestwa Bożego, i ośmieliwszy się wszedł do Piłata, i prosił o ciało Jezusowe.
4.GDAŃSKA.1881Przyszedłszy Józef z Arymatyi, poczesny radny pan, który też sam oczekiwał królestwa Bożego, śmiele wszedł do Piłata, i prosił o ciało Jezusowe.
5.GDAŃSKA.2017Przyszedł Józef z Arymatei, ważny członek Rady, który sam też oczekiwał królestwa Bożego, śmiało wszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
6.SZCZEPAŃSKIprzyszedł Józef z Arymatei, wybitny radca Sanhedrynu, który także oczekiwał królestwa Bożego, i odważnie wszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
7.MARIAWICI– przyszedł Józef z Arymathei, zacny senator, który też oczekiwał Królestwa Bożego; ten tedy śmiało wszedł do Piłata i prosił o Ciało Jezusowe.
8.GRZYM1936Józef z Arymatei, szlachetny senator, który też oczekiwał królestwa Bożego, przyszedł odważnie do Piłata i prosił o ciało Jezusa.
9.DĄBR.WUL.1973przyszedł Józef z Arymatei, senator dostojny, oczekujący także Królestwa Bożego, i odważnie wszedł do Piłata, i prosił o ciało Jezusowe.
10.DĄBR.GR.1961przyszedł Józef z Arymatei, senator dostojny, oczekujący także Królestwa Bożego, odważnie wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa.
11.TYSIĄCL.WYD5przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
12.BRYTYJKAPrzyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek Rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego; on śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa.
13.POZNAŃSKAJózef z Arymatei, poważany członek rady, który też oczekiwał królestwa Bożego, poszedł odważnie do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
14.WARSZ.PRASKAprzyszedł Józef z Arymatei, który był poważnym członkiem Rady i sam oczekiwał na królestwo Boże, udał się śmiało do Piłata i poprosił go o ciało Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.przyszedł Józef z Arymathei, wybitny radca, który sam wyczekiwał Królestwa, śmiało wszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITprzyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Wysokiej Rady, który sam też oczekiwał Królestwa Bożego. Odważnie udał się on do Piłata i prosił o ciało Jezusa.
17.TOR.PRZ.2023Przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Rady, który też sam oczekiwał Królestwa Bożego, odważnie wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa.