« 2Kor 9:10 2 List do Koryntian 9:11 2Kor 9:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby we wszem ubogaceni, obfitowalibyście do wszej prostoty, która sprawuje przez nas dziękowanie Bogu.
2.WUJEK.1923Abyście na wszystkiem ubogaceni obfitowali ku wszelkiéj prostości, która przez nas sprawuje dzięki Bogu.
3.RAKOW.NTAbyście na wszytkim byli ubogaceni ku wszelkiej prostości, która sprawuje przez nas dziękczynienie Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Abyście z każdej miary byli ubogaceni ku wszelkiej prostości, która sprawuje przez nas, aby dzięki Bogu czynione były.
5.GDAŃSKA.2017Abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu.
6.JACZEWSKItak, że we wszystko zaopatrzeni, będziecie mieć możność dawania chrześciańskiej jałmużny, za którą dzięki Bogu składać będziemy.
7.SYMONabyście opływali we wszystko ku wszelkiej szczodrobliwości, która sprawia przez nas dziękczynienia Panu.
8.MARIAWICIabyście będąc we wszystkiem ubogaceni, obfitowali na wszelką ofiarność, która przez nas sprawuje dzięki Panu Bogu.
9.DĄBR.WUL.1973abyście ubogaceni we wszystko, opływali we wszelką prostotę, która przez nas sprawia dziękczynienia Bogu.
10.DĄBR.GR.1961abyście ubogaceni we wszystko, opływali we wszelką prostotę, która przez nas skłania do dziękczynienia Bogu.
11.TYSIĄCL.WYD5Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu.
12.BRYTYJKAA tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu.
13.POZNAŃSKAWzbogaceni we wszystko okażecie wszelaką hojność, która sprawia, że za naszym pośrednictwem składane jest Bogu dziękczynienie.
14.WARSZ.PRASKAWzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.we wszystkim ubogacając ku wszelkiej prostocie, którą sprawia wśród was dziękczynienie Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki Niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga.
17.TOR.PRZ.We wszystkim jesteście ubogacani ku wszelkiej szczodrości, która przez nas sprawia dziękczynienie Bogu.