« 4Moj 1:9 4 Księga Mojżeszowa 1:10 4Moj 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A synów Józephowych z Ephraim Elisama, syn Amiud. Z Manasse Gamaliel, syn Phadassur.
2.GDAŃSKA.1881Z synów Józefowych, z pokolenia Efraimowego Elisama, syn Ammiudów; z pokolenia Manasesowego Gamalijel, syn Pedasurów.
3.GDAŃSKA.2017Z synów Józefa: z Efraima – Eliszama, syn Ammihuda, z Manassesa – Gamliel, syn Pedahsura;
4.CYLKOWOd synów Josefa: od Efraima - Eliszama, syn Amihuda; od Menaszy - Gamliel, syn Pedacura;
5.KRUSZYŃSKIdla synów Józefa, dla Efraima: Eliszama, syn Amichuda; dla Manassesa: Gamlijel, syn Pedachcura;
6.MIESESz Synów Józefa [Jōsēf]: z [pokolenia] Efraima [Efrajim] – Ěliszama, syn Ammihūda, a z [pokolenia] Menasego [Měnaszsze] – Gamaliel [Gamliēl], syn Pědacura,
7.TYSIĄCL.WYD5Z synów Józefa: z [pokolenia] Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z [pokolenia] Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura;
8.BRYTYJKACo się tyczy synów Józefa, to z Efraima Eliszama, syn Ammihuda, z Manassesa Gamliel, syn Pedasura;
9.POZNAŃSKAspośród synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda, a z Manassego - Gamliel, syn Pedahcura;
10.WARSZ.PRASKASpośród synów Józefa: z pokolenia Efraima – Eliszama, syn Ammihuda; z pokolenia Manassesa – Gamliel, syn Pedahsura;
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś od synów Josefa: Od Efraima Eliszama, syn Amihuda; od Menaszy Gamliel, syn Pedacura;
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do synów Józefa: z Efraima Eliszama, syn Amichuda, i z Manassesa Gamliel, syn Pedasura.