« 4Moj 1:14 4 Księga Mojżeszowa 1:15 4Moj 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z Nephtali Ahira, syn Enan.
2.GDAŃSKA.1881Z pokolenia Neftalimowego Achyra, syn Enanów.
3.GDAŃSKA.2017Z Neftalego – Achira, syn Enana.
4.CYLKOWOd Naftali - Achira, syn Enana;
5.KRUSZYŃSKIdla Neftalego: Ahira, syn Enana.
6.MIESESa z [pokolenia] Naftalego [Naftali] – Ăchira, syn Enana.
7.TYSIĄCL.WYD5z [pokolenia] Neftalego - Achira, syn Enana.
8.BRYTYJKAZ Naftaliego Achira, syn Enana.
9.POZNAŃSKAz Neftalego - Achira, syn Enana.
10.WARSZ.PRASKAz pokolenia Neftalego – Achira, syn Enana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.od Naftalego Achira, syn Enana.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITz Naftalego Achira, syn Enana.