« 4Moj 1:22 4 Księga Mojżeszowa 1:23 4Moj 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPpięćdziesiąt a dziewięć tysiącow ze trzemisty.
2.WUJEK.1923Pięćdziesiąt i dziewięć tysięcy i trzysta.
3.GDAŃSKA.1881Naliczono ich z pokolenia Symeonowego pięćdziesiąt i dziewięć tysięcy i trzy sta.
4.GDAŃSKA.2017Naliczono z pokolenia Symeona pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.
5.CYLKOWSpisowych tych w pokoleniu Szymeona: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.
6.KRUSZYŃSKIspisanych według Symeona, pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.
7.MIESESpodlegających przeglądowi z pośród nich z pokolenia Szymona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.
8.TYSIĄCL.WYD5spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.
9.BRYTYJKASpisanych z plemienia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta;
10.POZNAŃSKANaliczono ich w pokoleniu Symeona 59. 300.
11.WARSZ.PRASKAByło ich razem z całego pokolenia Symeona pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tych spisanych w pokoleniu Szymeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITbyło pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.