« 4Moj 1:23 4 Księga Mojżeszowa 1:24 4Moj 1:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZ synow Gad po rodziech a czeladzi i domiech rodzin swych policzoni są po imionach każdych ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, ktorzyż ku boju jidą,
2.WUJEK.1923Z synów Gad, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imionach każdego od dwudziestu lat i wyżéj, wszyscy, którzyby na wojnę wychodzili:
3.GDAŃSKA.1881Z synów Gadowych rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę.
4.GDAŃSKA.2017Synów Gada, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
5.CYLKOWSynów Gada, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -
6.KRUSZYŃSKISynów Gada, ich potomków według ich rodów, według domów patrjarchalnych, w obliczeniu imion, poczynając od lat dwudziestu i wzwyż, wszystkich mogących nosić zbroję:
7.MIESESU Synów Gada, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –
8.TYSIĄCL.WYD5Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki -
9.BRYTYJKASynów Gada, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
10.POZNAŃSKAPotomstwo synów Gada ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.
11.WARSZ.PRASKAPotem [zostali spisani] synowie Gada oraz ich potomkowie, według poszczególnych rodzin i domów, każdy pod własnym imieniem, wszyscy mężczyźni od dwudziestego roku wzwyż, zdolni do noszenia broni.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synów Gada według rodzinnego powinowactwa, według ich domów rodowych, według imiennych wykazów od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stających do broni,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSynów Gada, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,