« 4Moj 1:29 4 Księga Mojżeszowa 1:30 4Moj 1:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZ synow Zabulonowych po rodzinie i po czeladzi, i domiech rodzin swych zliczeni są po imionoch każdych ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, jiż to mogą ku boju jić,
2.WUJEK.1923Z synów Zabulon, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić:
3.GDAŃSKA.1881Z synów Zabulonowych rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;
4.GDAŃSKA.2017Synów Zebulona, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
5.CYLKOWSynów Zebuluna, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -
6.KRUSZYŃSKISynów Zabulona, ich potomków według ich rodów, według domów patrjarchalnych w obliczeniu imion, poczynając . od lat dwudziestu i wzwyż, wszystkich mogących nosić zbroję:
7.MIESESU Synów Zebuluna, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –
8.TYSIĄCL.WYD5Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
9.BRYTYJKASynów Zebulona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
10.POZNAŃSKAPotomstwo synów Zebulona ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.
11.WARSZ.PRASKANastępnie [zostali spisani] synowie Zabulona oraz ich potomkowie, według poszczególnych rodzin i domów, licząc ich imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synów Zebuluna według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSynów Zebulona, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,