« 4Moj 1:32 4 Księga Mojżeszowa 1:33 4Moj 1:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP[pięć a] czterdzieści tysiącow a pięćset.
2.WUJEK.1923Czterdzieści tysięcy pięć set.
3.GDAŃSKA.1881Naliczono ich z pokolenia Efraimowego czterdzieści tysięcy i pięć set.
4.GDAŃSKA.2017Naliczono z pokolenia Efraima czterdzieści tysięcy pięciuset.
5.CYLKOWSpisowych tych w pokoleniu Efraima: czterdzieści tysięcy pięćset.
6.KRUSZYŃSKIspisanych według pokolenia Efraima, czterdzieści tysięcy pięćset.
7.MIESESpodlegających przeglądowi z pośród nich, z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset.
8.TYSIĄCL.WYD5spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.
9.BRYTYJKASpisanych z plemienia Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset;
10.POZNAŃSKANaliczono ich w pokoleniu Efraima 40. 500.
11.WARSZ.PRASKAByło ich razem z całego pokolenia Efraima czterdzieści tysięcy pięciuset.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tych spisanych w pokoleniu Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITbyło czterdzieści tysięcy pięciuset.