« 4Moj 1:33 4 Księga Mojżeszowa 1:34 4Moj 1:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem z synow Manasowych po narodziech i po czeladzi, i domiech rodzin swych policzeni są po imionach każdych ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, jiż to mogli ku boju jić,
2.WUJEK.1923A z synów Manasse, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, popisani są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić:
3.GDAŃSKA.1881Z synów zaś Manasesowych rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;
4.GDAŃSKA.2017Synów Manassesa, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
5.CYLKOWSynów Menaszy, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -
6.KRUSZYŃSKISynów Manassesa, ich potomków, według ich rodów, według domów patrjarchalnych, w obliczeniu imion, poczynając od lat dwudziestu i wzwyż, wszystkich mogących nosić zbroję:
7.MIESESZaś u Synów Menasego, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –
8.TYSIĄCL.WYD5Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
9.BRYTYJKASynów Manassesa, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
10.POZNAŃSKAPotomstwo synów Manassego ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.
11.WARSZ.PRASKANastępnie [zostali spisani] synowie Manassesa oraz ich potomkowie, według poszczególnych rodzin i domów, licząc ich imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synów Menaszy według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSynów Manassesa, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,