« 4Moj 1:34 4 Księga Mojżeszowa 1:35 4Moj 1:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPdwa a czterdzieści tysiącow a dwieście.
2.WUJEK.1923Trzydzieści dwa tysiące dwieście.
3.GDAŃSKA.1881Naliczono ich z pokolenia Manasesowego trzydzieści i dwa tysiące i dwieście.
4.GDAŃSKA.2017Naliczono z pokolenia Manassesa trzydzieści dwa tysiące dwustu.
5.CYLKOWSpisowych tych w pokoleniu Menaszy: trzydzieści dwa tysiące dwieście.
6.KRUSZYŃSKIspisanych według pokolenia Manassesa, trzydzieści dwa tysiące dwieście.
7.MIESESpodlegających przeglądowi z pośród nich z pokolenia Menasego było trzydzieści dwa tysięcy dwieście.
8.TYSIĄCL.WYD5spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.
9.BRYTYJKASpisanych z plemienia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwieście;
10.POZNAŃSKANaliczono ich w pokoleniu Manassego 32. 200.
11.WARSZ.PRASKAByło ich razem z całego pokolenia Manassesa trzydzieści dwa tysiące dwustu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tych spisanych w pokoleniu Menaszy było trzydzieści dwa tysiące dwieście.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITbyło trzydzieści dwa tysiące dwustu.