« 4Moj 1:44 4 Księga Mojżeszowa 1:45 4Moj 1:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI byli są wszytcy społu synow israelskich po domiech a po czeladnikoch swych ode dwudziestu lat a nadto, ktorzyż mogli ku boju jić,
2.WUJEK.1923I była wszystka summa synów Izraelowych według domów, i familii ich, od dwudziestego roku i wyżéj, którzy mogli wychodzić na wojnę:
3.GDAŃSKA.1881I było wszystkich policzonych synów Izraelskich według domów ojców ich, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę z Izraela;
4.GDAŃSKA.2017I było wszystkich policzonych synów Izraela, według domów ich ojców, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki w Izraelu;
5.CYLKOWI tak było wszystkich spisowych synów Israela podług domów ich rodowych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni w Israelu, -
6.KRUSZYŃSKIWszystkich synów Izraelowych spisanych według ich domów patrjarchalnych, poczynając od dwudziestu lat i wzwyż, wszystkich mogących nosić zbroję w Izraelu,
7.MIESESWszystkich, którzy podlegali przeglądowi z pośród Synów Izraela wedle rodzin ojców swoich, od dwudziestoletniego wzwyż, każdego, który występuje z hufcem w Izraelu, –
8.TYSIĄCL.WYD5Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż -
9.BRYTYJKAA było wszystkich spisanych synów izraelskich, według ich rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej w Izraelu,
10.POZNAŃSKAWykaz wszystkich synów Izraela policzonych według rodzin, wszystkich mężczyzn zdatnych w Izraelu do boju, od lat dwudziestu wzwyż,
11.WARSZ.PRASKAWszystkich synów Izraela, których spisano, według ich rodzin i domów, w wieku od dwudziestego roku wzwyż, mężczyzn zdolnych do noszenia broni w Izraelu,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc wszystkich synów Israela według ich rodowych domów, od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni w Israelu,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystkich Izraelitów, według ich rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, zdatnych do służby wojskowej w Izraelu,