« Jon 1:15 Księga Jonasza 1:16 Jon 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I bali się mężowie strachem wielkim Pana i ofiarowali ofiary Panu i ślubowali śluby.
2.GDAŃSKA.1881Bali się tedy mężowie strachem wielkim Pana, i ofiarowali ofiarę Panu, i śluby czynili.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy ci mężczyźni, zdjęci wielkim strachem przed PANEM, złożyli PANU ofiarę i uczynili śluby.
4.CYLKOWBali się zaś owi ludzie obawą wielką Wiekuistego, i złożyli rzeźne ofiary Wiekuistemu, i ślubowali śluby.
5.TYSIĄCL.WYD5Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem. Złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby.
6.BRYTYJKAA ci mężowie bardzo się zlękli Pana; złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby.
7.POZNAŃSKAWtedy ci ludzie przejęli się wielką bojaźnią Jahwe, złożyli ofiarę na cześć Jahwe i czynili śluby.
8.WARSZ.PRASKAWielki strach przed Panem ogarnął wszystkich ludzi. Zaczęli tedy składać Panu ofiary i liczne śluby.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś owi ludzie bali się WIEKUISTEGO wielkim strachem, więc złożyli WIEKUISTEMU rzeźne ofiary i ślubowali śluby.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA załogę ogarnął tym większy lęk przed PANEM. Przygotowali więc dla PANA ofiarę i złożyli śluby.