« Jon 1:3 Księga Jonasza 1:4 Jon 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Pan posłał wielki wiatr na morze, i powstała niepogoda wielka na morzu, a okręt był w niebezpieczeństwie rozbicia.
2.GDAŃSKA.1881Ale Pan wzruszył wiatr wielki na morzu, i powstał wicher wielki na morzu; i zdało się, jakoby się okręt rozbić miał.
3.GDAŃSKA.2017Lecz PAN zesłał gwałtowny wiatr na morze i powstała potężna burza na morzu, tak że zdawało się, że okręt się rozbije.
4.CYLKOWWiekuisty jednak rzucił gwałtowny wicher na morze i zerwała się silna burza morska, tak że okręt chylił się ku rozbiciu.
5.TYSIĄCL.WYD5Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr, i nastała wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie.
6.BRYTYJKALecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie.
7.POZNAŃSKAAle Jahwe zesłał gwałtowny wiatr na morze i rozpętała się tak straszna burza morska, że okrętowi groziło rozbicie.
8.WARSZ.PRASKAAle Pan sprawił, że podniósł się wielki wiatr na morzu, a wskutek sztormu okrętowi groziło rozbicie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak WIEKUISTY rzucił na morze gwałtowny wicher, więc zebrała się silna burza morska, tak, że okręt chylił się do rozbicia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak PAN zesłał na morze potężny wiatr. Zerwał się gwałtowny sztorm. Okrętowi groziło rozbicie.