« 5Moj 5:11 5 Księga Mojżeszowa 5:12 5Moj 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zachowaj dzień Sobotni, abyś go święcił, jakoć przykazał Pan, Bóg twój.
2.GDAŃSKA.1881Przestrzegaj dnia sobotniego, abyś go święcił, jakoć rozkazał Pan, Bóg twój.
3.GDAŃSKA.2017Przestrzegaj dnia szabatu, abyś go święcił, tak jak ci nakazał PAN, twój Bóg.
4.CYLKOWPrzestrzegaj dnia Sobotniego, abyś go święcił, jako rozkazał ci Wiekuisty, Bóg twój!
5.KRUSZYŃSKIPrzestrzegaj dnia szabatu, aby go święcić, jako nakazał Jahwe, Bóg twój.
6.MIESESPrzestrzegaj dnia sobotniego, ażeby święcić go, – tak, jak Bóg twój Wiekuisty przykazał tobie:
7.TYSIĄCL.WYD5Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.
8.BRYTYJKAPrzestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg.
9.POZNAŃSKAPrzestrzegaj święcenia dnia szabatu, jak ci to nakazał Jahwe, twój Bóg.
10.WARSZ.PRASKAPrzestrzegaj szabatu jako dnia świętego, jak ci to nakazał Jahwe, twój Bóg.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przestrzegaj dnia szabatu, abyś go święcił, jak ci rozkazał WIEKUISTY, twój Bóg.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestrzegaj dnia szabatu. Święć go tak, jak rozkazał ci PAN, twój Bóg.