« 5Moj 5:15 5 Księga Mojżeszowa 5:16 5Moj 5:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czcij ojca twego, i matkę, jakoć przykazał Pan, Bóg twój, abyś żył przez długi czas, a żebyć się dobrze wiodło na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
2.GDAŃSKA.1881Czcij ojca twego i matkę twoję, jakoć przykazał Pan, Bóg twój, aby przedłużone były dni twoje, i żebyć się dobrze działo na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
3.GDAŃSKA.2017Czcij swego ojca i swoją matkę, tak jak nakazał ci PAN, twój Bóg, aby przedłużone były twoje dni i żeby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą PAN, twój Bóg, da tobie.
4.CYLKOWCzcij ojca twego, i matkę twoję, jako przykazał ci Wiekuisty, Bóg twój, aby się przedłużyły dni twoje, i aby ci dobrze było na ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie!
5.KRUSZYŃSKICzcij ojca twego i matkę twoją, jako Jahwe, Bóg twój, ci nakazał, aby dni twoje były przedłużone, i abyś był szczęśliwy na ziemi, którą Jahwe, Bóg twój, dał tobie.
6.MIESESCzcij ojca twojego i matkę twoją, jak przykazał tobie Bóg twój Wiekuisty, – ażeby żywot twój był długim i ażeby było dobrze tobie na Ziemi, którą Bóg twój Wiekuisty oddaje tobie.
7.TYSIĄCL.WYD5Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.
8.BRYTYJKACzcij ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje.
9.POZNAŃSKACzcij ojca twego i matkę twoją, jak ci to nakazał twój Bóg, Jahwe, abyś żył długo i aby wiodło ci się dobrze na tej ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg.
10.WARSZ.PRASKACzcij ojca twego i matkę twoją, jak to ci nakazał Jahwe, twój Bóg, aby się przedłużyły dni twoje, abyś był szczęśliwy na ziemi, którą Jahwe, twój Bóg, daje ci w posiadanie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uszanuj twojego ojca i twoją matkę, jak przykazał ci WIEKUISTY, twój Bóg, aby się przedłużyły twoje dni i by ci było dobrze na ziemi, którą WIEKUISTY, twój Bóg, ci oddaje.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSzanuj swojego ojca i swoją matkę, tak jak przykazał ci PAN, twój Bóg, by dzięki temu długo żyć na ziemi i cieszyć się powodzeniem w ziemi, którą daje ci PAN, twój Bóg.